Slider 1 Slider 2 Slider 3 Slider 4 Slider 5 Slider

Woerden in balans

Het project "Woerden in Balans" is een pilot waarvoor gemeente Woerden een samenwerking is aangegaan met huisartsenpraktijk Iepenhof, Welzijn Woerden, Ergotherapiepraktijk Woerden, Fysiotherapeuten Maatschap Woerden, Raedelijn en VeiligheidNL.

 

Het doel van het project is het valrisico bij ouderen in de gemeente Woerden in kaart te brengen en het aantal valongevallen te verminderen.

 

De pilot was gericht op bewoners (in de leeftijd van 75+) van de wijken Molenvliet en de bomen-/bloemenbuurt met de bedoeling dit in een latere fase uit te breiden over de hele gemeente. Ouderen met een risico werden benaderd voor "Woerden in Balans" en konden een uitgebreide screening laten uitvoeren door de ergotherapeut, fysiotherapeut of praktijkondersteuner van de huisarts. Veertig mensen hebben deze screening op valrisico's doorlopen. Tijdens deze screening wordt aandacht besteed aan allerlei aspecten die met vallen te maken kunnen hebben zoals mobiliteit, evenwichtsproblemen, duizeligheid, gewrichtsklachten, gezichtsvermogen, huisinrichting en voeding. Deze screening wordt afgesloten met een advies op maat.

 

Eén van de adviezen is het volgen van een valtrainingsprogramma genaamd "Vallen Verleden Tijd" waarin mensen in een periode van vijf weken leren hoe ze een val het beste kunnen voorkomen en hoe ze zich het beste kunnen opvangen als ze toch komen te vallen. Dit programma is wetenschappelijk onderzocht waaruit blijkt dat mensen na het volgen hiervan 46% minder kans hebben op letsel na een val.

 

De eerste groep Vallen Verleden Tijd is inmiddels succesvol afgerond. Deelnemers waren zeer enthousiast, enkele reacties: "ik heb nu minder moeite met opstapjes" en "ik ben minder bang om te vallen".

 

Daarnaast zijn de ervaringen van deelnemers aan 'Woerden in Balans' ook positief. Veel adviezen zijn al opgevolgd en mensen worden gestimuleerd om te (blijven) bewegen. Najaar 2018 zijn de definitieve resultaten bekend. De pilot Woerden in Balans werd grotendeels bekostigd door de gemeente. In het najaar wordt aan het project een vervolg gegeven dankzij "Sportimpuls", een subsidie via ZonMw. Dankzij Sportimpuls zijn er middelen om uit te breiden naar andere wijken en meer zorgverleners op te leiden om zo het valrisico in gemeente Woerden te verlagen.

 

Informatie bij Annemiek Vonk of Marije Vroomans Fysiotherapeuten Maatschap Woerden, tel. 0348-724700.