Arbeidsfysiotherapie

De arbeidsfysiotherapeut houdt zich bezig met klachten en aandoeningen van het houding- en bewegingsapparaat, die mede het gevolg zijn van het werk of die het werken beperken. De arbeidsfysiotherapeut houdt zich vooral bezig met de arbeidsrelevante problemen van de individuele werknemer.

Ziekteverzuim en de Wet WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) hebben veel aandacht. De arbeidsfysiotherapeut kan een belangrijke rol spelen bij de re-integratie van werknemers met tijdelijke of blijvende lichamelijke klachten. Daarnaast kan het gaan om preventie van verzuim.

Werkgebonden factoren

We doen eerst een intake waarbij een functie-taak-handelingenanalyse gemaakt wordt en werkgebonden factoren aan de orde komen. Daarna bepalen we samen een plan van aanpak. 
Werkgebonden factoren zijn:
- werkhouding
- werkplek
- werktaken
- werkduur
- werkorganisatie
We geven informatie en advies en behandelen arbeidsrelevante klachten. Dat kan toenemende beperkingen en (dreigend) verzuim voorkomen of oplossen. Naast de reguliere fysiotherapeutische behandelingen kan een behandeltraject onder meer bestaan uit een (re-integratie)trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek. 
Vitale werknemers zijn een voorwaarde voor gezond ondernemen! 

Fysiotherapeuten

Lilia van der Weijden
Marlou van Vreeswijk-van Baar

 

  Laatste nieuws

Vacature hart/long fysiotherapeut
Lees meer
Vacature Master Geriatrie Fysiotherapeut
Lees meer
Nieuw telefoonnummer locatie St Antonius
Lees meer

Reviews