Cliëntenraad

 

De cliëntenraad (CR) behartigt de belangen van alle (huidige, toekomstige en naasten van) cliënten van Fysiotherapeuten Maatschap Woerden. Daarvoor heeft hij regelmatig overleg met het dagelijks bestuur van de maatschap.

De CR denkt mee over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De focus zal daarbij voornamelijk liggen op de optimale kwaliteit van zorg- en dienstverlening.

Alle informatie over de cliëntenraad, wat uw inbreng kan zijn en hoe u ze kunt bereiken vindt u hier.

 

Waarom een Cliëntenraad (CR)?

In de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) is vastgelegd dat cliënten mee moeten kunnen praten over het beleid van een fysiotherapiepraktijk met meer dan 25 medewerkers.

De CR behartigt de belangen van alle cliënten van de Fysiotherapeuten Maatschap Woerden (FMW). Dit zijn, naast huidige en toekomstige cliënten, ook de naasten van deze cliënten. De CR denkt mee en adviseert over een optimale kwaliteit van zorg- en dienstverlening, in het belang van de cliënten

 

Wat doet de Cliëntenraad?

De CR volgt op positief kritische wijze het beleid van de maatschap en houdt daarbij de belangen van de cliënten scherp in de gaten. Hij overlegt op regelmatige basis met het dagelijks bestuur van de maatschap en geeft, gevraagd en ongevraagd, advies over onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn. De CR houdt zich onder andere bezig met de kwaliteit van de beweegzorg en de cliëntveiligheid. 

Daarnaast doet hij voorstellen voor verbetering en kan hij, indien nodig, ook zelf een onderzoek instellen. 

 

Werkwijze Cliëntenraad

Om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van wat er speelt, heeft de CR regelmatig contact met medewerkers en cliënten van de maatschap. Zij informeren hen over ontwikkelingen die op hun locaties spelen. 

 

Wie zitten er in de Cliëntenraad?

De CR is onafhankelijk van de maatschap en telt twee leden die woonachtig zijn in het verzorgingsgebied van de maatschap. De leden hebben verschillende achtergronden en beschikken deels over specifieke kennis op het gebied van kwaliteit van de zorg, cliëntveiligheid, gastvrijheid, communicatie of financiën. Zij hebben bijzondere belangstelling voor de zorgverlening en voelen zich nauw betrokken bij de FMW. De leden zijn (ex-)cliënten.

In 2024 bestaat de cliëntenraad uit Conny Wessels en Arjan de Zeeuw.

 

Jaarverslag

De CR rapporteert jaarlijks over zijn werkzaamheden van het afgelopen jaar en zijn plannen en speerpunten voor het komende jaar. De cliëntenraad communiceert via de bestaande kanalen van de maatschap. Regelmatig zal er informatie via de nieuwsbrief verspreid worden, zo is de cliëntenraad zichtbaar voor iedereen.

 

Uw inbreng is belangrijk

De CR is er speciaal voor àlle cliënten van de maatschap. Een goed contact met de achterban is daarom van groot belang. We horen graag hoe u de zorg- en dienstverlening van FMW ervaart en welke zaken u belangrijk vindt voor ons om (verder) op te pakken. 

U kunt ons bereiken via de mail: Clientenraad@fysiotherapie-woerden.nl