Slider 1 Slider 2 Slider 3 Slider 4 Slider 5 Slider

Diabetes groep

DIABETES BEWEEG! is een beweegprogramma voor mensen met diabetes mellitus, ontwikkeld door samenwerking van de internist, diabetesverpleegkundige, diëtist en een fysiotherapeut.

 

Doel

Het doel van het programma is meer bewegen! Waardoor:

  • Vetverbranding optreedt
  • De bloedglucosewaarde verbetert
  • De insulinegevoeligheid verbetert
  • Uw conditie verbetert
  • U meer plezier in bewegen krijgt

 

Beweegprogramma

De fysiotherapeut voert met u een intakegesprek. Hierna wordt een inspanningstest uitgevoerd en vinden een aantal metingen plaats. U maakt kennis met de trainingsmiddelen en de trainingsapparatuur wordt voor u afgesteld. De uitslag van de test wordt met u besproken. Na de training van 3 maanden (2 x per week) worden de testen en metingen herhaald waardoor u uw vorderingen kunt zien.

 

Als u bent doorverwezen door de specialist heeft u voorafgaand aan het programma een gesprek met de diëtist en diabetesverpleegkundige. De diëtist bepreekt met u uw voedingspatroon en leefstijl. U krijgt hierin een persoonlijk advies. De diabetesverpleegkundige adviseert u omtrent uw glucosewaarden en het gebruik van insuline in relatie tot de training.

 

Vergoeding

Vergoeding van het beweegprogramma vindt plaats via de reguliere vergoedingen fysiotherapie zoals u die in uw polis met uw verzekeraar heeft afgesloten. Mocht u hierover twijfelen, neem dan contact op met u verzekeraar of klik hier op Bent u goed verzekerd?

 

Locatie

De groepsbehandeling vindt plaats op de locatie St. Antonius Ziekenhuis Woerden  van de Fysiotherapeuten Maatschap Woerden.

 

Groepstijden

Maandag van 19:00 tot 20:00 uur
Dinsdag van 15:00 tot 16:00 uur
Vrijdag van van 15:00 tot 16:00 uur

 

Aanmelding / informatie

Als u in aanmerking komt voor het beweegprogramma wordt u door uw specialist of huisarts naar de fysiotherapeut verwezen. Ook kunt u zonder verwijzing een afspraak maken. Daarnaast kunt u informatie verkrijgen door contact op te nemen met ons secretariaat in het St. Antonius Ziekenhuis, tel: 0348 - 724700 of kom langs op een van onze vestigingen.

De training wordt gegeven door:

Stefan Bosch