Slider 1 Slider 2 Slider 3 Slider 4 Slider 5 Slider

Oncologie en fysiotherapie

Oncologiefysiotherapie richt zich specifiek op het behandelen van bewegingsproblemen door de kanker zelf of door de medische behandeling van kanker.

Voorbeelden van problemen zijn pijn, spanningsklachten, stug littekenweefsel, huidveranderingen, stijfheid van gewrichten en spieren, lymfoedeem, spierzwakte, conditieverlies en vermoeidheid.

 

Regelmatig bewegen

Veel mensen met kanker vragen zich af in hoeverre ze zich tijdens hun behandeling intensief lichamelijk mogen inspannen. Er wordt weleens geadviseerd om het tijdens de behandeling rustig aan te doen. Maar extra rust en het vermijden van beweging en sport is over het algemeen niet nodig. Uit onderzoek bij mensen met kanker blijkt dat lichaamsbeweging, waaronder sporten, kan bijdragen aan het herstel van kanker. Lichaamsbeweging maakt u fit, het zorgt voor ontspanning. Veel mensen beleven plezier aan lichaamsbeweging.

 

Wetenschappelijk onderzoek

De Fysiotherapeuten Maatschap Woerden heeft meegedaan aan de PACT- en REACT-, UMBRELLA en PERFECT studies. Deze studies hebben het effect van fysieke training tijdens of na de behandeling van kanker wetenschappelijk onderzocht.

 

Oncologische revalidatie

In vervolg op deze studies is een trainingsprogramma opgesteld volgens de richtlijn "Medisch specialistische revalidatie bij oncologie". Het doel van het programma is het beperken van de vermoeidheid ontstaan tijdens de chemotherapie, radiotherapie en/of hormonale therapie en het verbeteren van uithoudingsvermogen en kracht. Hierdoor kan u weer sneller uw dagelijkse bezigheden oppakken en levert het een positieve bijdrage aan de terugkeer naar uw werk.

 

Voor de start van het bewegingsprogramma vindt een intakegesprek met de fysiotherapeut plaats. Naast het gesprek worden een aantal meetlijsten afgenomen en besproken. In samenspraak met u en aan de hand van de uitkomsten van de meetlijsten wordt besproken wat voor u het beste vervolgtraject is. Indien wenselijk, kan verwijzing naar medisch maatschappelijk werk plaats vinden.

 

Als u gaat deelnemen aan het fysiek trainingsprogramma worden uw verwachtingen en persoonlijke wensen ten aanzien van het bewegingsprogramma besproken. Samen met de fysiotherapeut wordt het trainingsplan opgesteld en doelen en activiteiten bepaald, waaraan tijdens het bewegingsprogramma gewerkt wordt. Het programma wordt aangeboden op de vestigingen St. Antonius Ziekenhuis Woerden en Snel en Polanen

 

Fysiotherapeuten


> Caroline Brak


Mariska Baelde