Slider 1 Slider 2 Slider 3 Slider 4 Slider Slider 6

Interview met Mirjam Otto

20-10-2020 - Redactie

Interview met Mirjam Otto-Blonk

Per 1 oktober 2020 heb je de arbeidsfysiotherapie van Marlou overgenomen?

Dat klopt. Marlou is een nieuwe uitdaging aangegaan als docent bij Thim van der Laan en toen werd ik gevraagd om de arbeidsfysiotherapie over te nemen. Ik had al eerder aangegeven daar interesse in te hebben, dus ik was meteen enthousiast! 28 september heb ik de opleiding bij Belife afgerond.

Wat houdt arbeidsfysiotherapie precies in?

Arbeidsfysiotherapie houdt zich bezig met klachten en aandoeningen van het houding- en bewegingsapparaat, die mede het gevolg zijn van het werk of die het werken beperken. De arbeidsfysiotherapeut houdt zich vooral bezig met de arbeidsrelevante problemen van de individuele werknemer.

We doen eerst een intake waarbij een functie-taak-handelingenanalyse (uitgebreide vragen over alle taken en verantwoordelijkheden) gemaakt wordt. Ook zullen werkgebonden- en persoonsgebonden factoren aan de orde komen. Daarna bepalen we samen een plan van aanpak. 
We geven informatie en advies en behandelen arbeidsrelevante klachten. Dat kan toenemende beperkingen en (dreigend) verzuim voorkomen of oplossen. Naast de reguliere fysiotherapeutische behandelingen kan een behandeltraject onder meer bestaan uit een (re-integratie)trainingsprogramma, een werkplekonderzoek of een instructietraining op de werkplek.

Kan iedereen zich aanmelden?

Als je arbeidsrelevante klachten hebt kun je je altijd aanmelden voor fysiotherapie. Dit wordt vergoed uit je aanvullende verzekering van de zorgverzekeraar. Kijk dus altijd goed of je aanvullend verzekerd bent en voor hoeveel behandelingen.

Er bestaan ook bedrijfszorgpakketten, die het bedrijf kan afsluiten met Belife waar wij bij aangesloten zijn. Als je dan beginnende klachten hebt kan je meteen bij ons terecht en verkleinen we de kans op verzuim. Het voordeel is ook dat er dan korte lijnen zijn tussen de bedrijfsarts, leidinggevende en arbeidsfysiotherapeut.

Waar vindt de behandeling plaats?

Ik werk op de locatie molenvliet. De afspraken vinden op die locatie plaats. Als er een werkplekonderzoek nodig is kom ik naar de werkplek.

Veel succes en plezier met deze nieuwe uitdaging!